Till innehåll på sidan

Registrera ny aktör i WIS

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga kriser är välkomna som aktörer i WIS.

Läs de administrativa bestämmelserna och fyll i formuläret för att registrera din organisation som aktör i WIS.

Administrativa bestämmelser för användning av WIS

Personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvar

MSB och andra aktörer i WIS har delvis samma syfte och hantering för personuppgifter i WIS. Därför är personuppgiftsansvaret i huvudsak gemensamt.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret beskrivs i ett arrangemang som visar roller och förhållanden gentemot registrerade användare. I en bilaga till arrangemanget framgår vilka personuppgiftsbehandlingar som sker i WIS och vilken part som är ansvarig.

Arrangemang gemensamt personuppgiftsansvar i WIS

Registrering av personuppgifter vid ansökan

De personuppgifter som lämnas i formuläret nedan är nödvändiga för att MSB ska kunna ge aktören tillgång till WIS (lämna ut inloggning, lösenord etc). Den sökandes personuppgifter behandlas av MSB och kommer sparas fram till dess att aktören är ansluten till WIS. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter

Önskas skyndsam hantering?

Aktörer som önskar få en skyndsam hantering av sin ansökan om att bli aktör i WIS kan meddela detta i rutan ”Övrigt – Meddelande till WIS-supporten” i ansökningsformuläret nedan.

Registrera ny aktör i WIS

Registrera ny organisation som aktör i WIS.

Godkännande

Uppgifter om aktören

Uppgifter om er aktörsadministratör

Övrigt

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan