Till innehåll på sidan

Registrera ny aktör i WIS

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga kriser är välkomna som aktörer i WIS.

Läs de administrativa bestämmelserna och fyll i formuläret för att registrera din organisation som aktör i WIS.

Administrativa bestämmelser för användning av WIS

Personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvar

MSB och andra aktörer i WIS har delvis samma syfte och hantering för personuppgifter i WIS. Därför är personuppgiftsansvaret i huvudsak gemensamt.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret beskrivs i ett arrangemang som visar roller och förhållanden gentemot registrerade användare. I en bilaga till arrangemanget framgår vilka personuppgiftsbehandlingar som sker i WIS och vilken part som är ansvarig.

Arrangemang gemensamt personuppgiftsansvar i WIS

 • MSB:s hantering av personuppgifter i WIS

  Inom ramen för administration av anslutning till WIS behöver MSB spara och behandla personuppgifter om en kontaktperson per aktör. De uppgifter som avses är namn och e-postadress. Behandlingen av dessa personuppgifter är en förutsättning för att MSB ska kunna ge aktören rättighet att logga in, läsa och lägga in information i systemet.

  Om inga personuppgifter lämnas till MSB kan inte aktören anslutas till WIS. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kommer att sparas fram tills aktören är ansluten till WIS.

  MSB kan komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Den vars personuppgifter behandlas rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator.

  E-post: registrator@msb.se

  Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 010-240 240 eller via dso@msb.se.

  Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

  Dataskyddsförordningen (GDPR)

Önskas skyndsam hantering?

Aktörer som önskar få en skyndsam hantering av sin ansökan om att bli aktör i WIS kan meddela detta i rutan ”Övrigt – Meddelande till WIS-supporten” i ansökningsformuläret nedan.

Registrering av personuppgifter nödvändigt

De personuppgifter som lämnas i formuläret nedan är nödvändiga för att MSB ska kunna ge aktören tillgång till WIS (lämna ut inloggning, lösenord etc). Den sökandes personuppgifter behandlas av MSB och kommer sparas fram till dess att aktören är ansluten till WIS. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Registrera ny aktör i WIS

Registrera ny organisation som aktör i WIS.

Godkännande

Uppgifter om aktören

Uppgifter om er aktörsadministratör

Övrigt

Senast granskad: 8 november 2022

Till toppen av sidan