Till innehåll på sidan

Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS

Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS

Detaljer

Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS
Publikationsnummer
MSB1344–januari2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
I MSB:s vägledning till ökad säkerhet i industriella informationsoch styrsystem (ICS) ges rådet att kontinuerligt övervaka ett ICS för att upptäcka tecken på intrång. Detta faktablad ger ICS systemägare råd samt frågeställningar som kan användas vid anskaffning av intrångsdetekteringssystem (IDS) för ICS. Faktabladet är baserat på en djupare studie som finns att läsa på MSB:s hemsida.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan