Till innehåll på sidan

Storskalig utrymning

I samband med stora samhällsstörningar kan god planering för storskaliga utrymningar vara en förutsättning för att rädda människors liv och hälsa.

Sverige har hittills varit förhållandevis förskonat från samhällsstörningar som medfört behov av utrymning. Klimatförändringar, med skogbränder och översvämningar som följd, samt det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är dock faktorer som aktualiserar ett behov av en ökad förmåga i samhället att kunna genomföra storskaliga utrymningar.

En storskalig utrymning är en utrymning som omfattar en stad, stadsdel eller ett stort geografiskt område, snarare än ett kvarter eller enskilt bostadshus. Den pågår också i regel under en längre tid – dagar, veckor eller månader. Det gör att den storskaliga utrymningen kan påverka många människor, djur och samhällsviktiga funktioner som vårdinrättningar, äldreboenden, skolor och förskolor samt kommersiella och industriella funktioner. En storskalig utrymning kräver samordning mellan många olika aktörer.

Storskalig utrymning är en del av det svenska befolkningsskyddet, där bland annat skyddsrum och varningssystem också ingår.

Denna vägledning ersätter MSB:s Vägledning Att planera och förbereda en storskalig utrymning från 2014.

Vägledning för storskalig utrymning - Del 1 - GrunderHar du frågor om materialet? Mejla i så fall utrymning@msb.se.

Stödmaterial till vägledningen (Arbetsmaterial)

Till vägledningen hör även några stödbilagor. Dessa håller på att anpassas till vägledningen. Under tiden publiceras här arbetsversionerna av stödmaterialet. Observera att det därför kan förekomma olikheter gentemot vägledningen. Där sådan förekommer är det vägledningen som gäller. Rapportera gärna in eventuella skillnader till vår funktionsbrevlåda: utrymning@msb.se.

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan