Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2011

Insatsverksamheten 2011

Detaljer

Insatsverksamheten 2011
Publikationsnummer
MSB368
ISBN-nummer
978-91-7383-210-6
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
38 s. : ill.
Pris
0 kronor
Våren 2011 hjälpte MSB 10 735 nödställda gästarbetare som flytt
Libyen att ta sig från flyktingläger till sina hemländer. Det skedde med
passagerarflygplan, 53 flygningar, och var en av MSB:s
många omfattande biståndsinsatser under förra året.  

Totalt genomförde MSB 115 internationella biståndsinsatser i
34 länder. Flest antal insatser, tolv, skedde i Sudan (inklusive nya landet Sydsudan). MSB ansvarade även för ett ökande antal insatser
med nationella förstärkningsresurser i Sverige.

Av rapporten ”Insatsverksamheten 2011”, som MSB nyligen lämnat
till regeringen, framgår att MSB är en efterfrågad aktör inom internationell
hjälpverksamhet. Sida finansierar majoriteten av biståndsinsatserna, men en
påtaglig ökning av medel från andra externa finansiärer skedde 2011. Det gäller
främst finansiering från EU, Röda Korset, samt FN:s livsmedelsprogram WFP.

Totalt ökade MSB:s
insatsverksamhet volymmässigt kraftigt under 2011, från 177 miljoner kronor
2010 till 235 miljoner i fjol.

De humanitära insatserna dominerade 2011, liksom året innan. En
påtaglig ökning av efterfrågan skedde inom området humanitär minhantering.

MSB är så kallad standby partner till ett antal FN-organ,
för att snabbt kunna förse dessa med stöd vid behov. Dessa partners är också de
vanligaste uppdragsgivarna för MSB. Flest insatser har under året genomförts
för WFP (23 insatser), Unicef (16), UNHCR (13) och OCHA (12 insatser).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan