Till innehåll på sidan

Samhällets krisberedskapsförmåga 2008

Samhällets krisberedskapsförmåga 2008

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0034
ISBN-nummer
978-91-7383-018-8
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronorMSB har gjort en samlad bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga för år
2008. Bedömningen har bland annat gjorts utifrån myndigheternas risk- och
sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar avseende år 2008. MSB redovisar även
en övergripande bedömning av hur ansvarsprincipen efterlevs.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan