Till innehåll på sidan

Effektiv räddningsinsats : inriktning brand, förstudie

Effektiv räddningsinsats : inriktning brand, förstudie

Detaljer

Effektiv räddningsinsats : inriktning brand, förstudie
Publikationsnummer
MSB1441
ISBN-nummer
978-91-7383- 969-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
122 s.
Pris
0 kronor
Rapporten presenterar resultaten från förstudien ”Effektiva räddningsinsatser med fokus på brand” som genomförts mellan juni 2018 och maj 2019. Förstudien har initierats och finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Förstudien har projektletts av adjungerad professor Haukur Ingason, som också har varit vetenskapligt ansvarig för projektet. Lotta Vylund har ansvarat för den operativa framdriften av stora delar av projektet och bilaga 3 om vanligt förekommande släcksystem i Sverige och Norge. Mia Kumm har ansvarat för kapitlen om teknik och metodik för räddningsinsatser vid bränder samt kapitlet om utmaningar med nuvarande och framtida samhällsutveckling. Ulrika Millgård har ansvarat för kartläggningen av förutsättningar för lärande inom räddningstjänsten. Kerstin Eriksson har ansvarat för kapitlet om effektivitet. Artur Zakirov, med hjälp av Mia Kumm, har ansvarat för det inledande kapitlet, diskussion och slutsatser. Jennie Sohlberg har genomfört merparten av de inom förstudien förekommande intervjuerna och har, tillsamman med Lotta Vylund, ansvarat för genomförandet av workshoppar. Karolina Storesund har bidragit med kunskap om och erfarenheter från förhållandena för norsk räddningstjänst och den, i Norge, genomförda tidigare forskningen. Krister Palmkvist och Per Hådell har, med sin respektive långa erfarenhet från operativ räddningstjänst, utgjort ett värdefullt bollplank och stått för faktagranskning inom räddningstjänstområdet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 oktober 2019

Till toppen av sidan