Till innehåll på sidan

Hantering av allvarliga IT-incidenter : – nationell hanterandeplan interimistisk version, mars 2011

Hantering av allvarliga IT-incidenter : – nationell hanterandeplan interimistisk version, mars 2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB328
ISBN-nummer
978-91-7383-173-4
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
I denna publikation presenterar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
den nationella planen för hantering av allvarliga
IT-incidenter (hanterandeplanen). Syftet med planen
är att, genom samverkan och ett koordinerat
beslutsfattande, förbättra förutsättningarna för att
begränsa och avvärja de direkta konsekvenserna av en
allvarlig IT-incident i samhället. För att lösa den
uppgiften kommer det att krävas ett brett samarbete
mellan olika aktörer.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan