Till innehåll på sidan

Händelser med farliga ämnen 2006-2010 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Händelser med farliga ämnen 2006-2010 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Detaljer

Händelser med farliga ämnen 2006-2010 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE
Publikationsnummer
MSB428
ISBN-nummer
978-91-7383-250-2
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
56 s. : tab.
Pris
0 kronor
Verksamhetsutövare har under många år haft skyldighet att rapportera olyckor och tillbud till MSB och innan dess till Räddningsverket respektive Sprängämnesinspektionen. För att underlätta denna rapportering och möjliggöra analyser byggdes ett webbaserat inrapporteringssystem med en databas som driftsattes vid halvårsskiftet 2006. Mängden inrapporterade olyckor och tillbud har efter ett antal år blivit tillräckligt stor för att kunna analyseras. MSB har satt ihop en arbetsgrupp med sakkunniga inom kemiområdet, inom brandfarligt- och explosivområdet samt inom utredningsmetodik, för att kunna göra analysen på bästa sätt. Denna rapport är därför ett första steg för att ge en generell bild av vilka olyckor som sker, vilka konsekvenser de får och vilka åtgärder som vidtas. Förhoppningen är att rapporten kan ge goda idéer och inspirera till förebyggande åtgärder på andra verksamheter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan