Till innehåll på sidan

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023

Detaljer

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023
Publikationsnummer
MSB2192
ISBN-nummer
978-91-7927-389-7
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
40 s. : tab.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forsknings-utförare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade beredskap, vilket omfattar hotskalan krisberedskap och civilt försvar. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2022 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2022 fördelades sammanlagt 1 439 740 tkr från anslag 2:4 Krisberedskap anslagspost 5. Verksamhet som har beviljats medel från anslaget under 2022 bygger bland annat på olika åtgärdsbehov som har lyfts i MSB:s nationella risk- och förmågebedöm-ning samt i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. MSB:s samlade bedömning av arbetet som genomförts under år 2022 med stöd av anslaget är att det stärkt förmågan inom krisberedskap och civilt försvar inom flera områden. Tillsammans med erfarenheter från covid 19-pandemin och hantering av konsekvenserna av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, har genomförda åtgärder utvecklat beredskapen och skapat ett bredare engagemang för dessa frågor hos aktörerna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan