Till innehåll på sidan

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023

Detaljer

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2022 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2023
Publikationsnummer
MSB2192
ISBN-nummer
978-91-7927-389-7
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
40 s. : tab.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade beredskap, vilket omfattar hotskalan krisberedskap och civilt försvar. Denna rapport omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2022 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan