Till innehåll på sidan

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk, cykel 3 : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk, cykel 3 : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Detaljer

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk, cykel 3 : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Publikationsnummer
MSB2323
ISBN-nummer
978-91-7927-484-9
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
101 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2022-2023 identifierat 26 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk, enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. MSB har nu sammanställt arbetet i en rapport som visar på vilka grunder områdena är identifierade. Identifiering och översyn av områden har utförts för tre olika typer av översvämningar, översvämning från större sjöar och vattendrag, kustöversvämning och översvämning vid ett skyfall. I underlaget redovisas hur många boende och anställda som skulle påverkas vid en översvämning samt vilka verksamheter, infrastrukturer, natur- och kulturområden som ligger i de översvämningshotade områdena.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 maj 2024

Till toppen av sidan