Till innehåll på sidan

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar.

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG kan till exempel hjälpa till med

  • evakueringar
  • informationsspridning
  • stabsadministration
  • praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott
  • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Hur du blir medlem i en FRG

För att bli medlem i en FRG-grupp måste du gå en grundutbildning omfattande 36 timmar.

MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund. Efter genomförd utbildning skrivs i regel avtal mellan den frivillige och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna.

I grundutbildningen för FRG utbildas den frivillige i Förstahjälpen, Hjärtlungräddning samt förebyggande brandskyddskunskap. Att möta människor i kris och att organisera spontanfrivilliga ingår också i FRG-utbildningen.

Mer information om frivillig resursgrupp hos civilförsvarsförbundetI 155 kommuner

Frivilliga resursgrupper finns som etablerat koncept i 155 kommuner, se karta.

Kartbild över Sverige

I de här kommunerna finns frivilliga resursgrupper

 

Senast granskad: 8 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan