Till innehåll på sidan

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Så kan du som aktör få stöd

FRG är ett avtalsbaserat koncept. Det regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

De kan till exempel hjälpa till med

  • utrymning
  • informationsspridning
  • samverkan och ledning
  • praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten och reservkraft
  • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen

I juni 2020 fanns det FRG etablerade i 155 kommuner. På Civilförsvarsförbundets webbplats finns en lista över de kommuner som har en FRG.

När du blir medlem i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap.

Efter genomförd utbildning skrivs oftast avtal mellan dig och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna.

MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Information om Frivilliga Resursgruppen hos Civilförsvarsförbundet

Senast granskad: 6 april 2023

Till toppen av sidan