Till innehåll på sidan

GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag

GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag

Detaljer

GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag
Publikationsnummer
MSB1869
ISBN-nummer
978-91-7927-208-1
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
De senaste årens händelser i form av exempelvis hanteringen av covid-19, skogsbränderna 2014 och 2018 och flyktinghändelsen 2015 har visat på ett underutnyttjande av geografiska informationssystem (GIS) och dess styrkor. Vägledningen erbjuder ett arbetssätt som aktörer kan använda som metodstöd och inspiration vad gäller arbetet att integrera GIS i operativ krishantering. Vägledningen består av två verktyg (beställningsunderlag samt checklista) med tillhörande användarinstruktioner. Genom att använda dessa verktyg i såväl det förberedande krishanteringsarbetet som i det operativa krishanteringsarbetet kan intern samverkan kring och integrationen av GIS ökas. Vägledningen är ett stöd för den som arbetar med krishantering på lokal, regional eller nationell nivå i egenskap av GIS-ingenjör, lägesbildsproducent, kommunikatör, analytiker, beslutsfattare eller liknande. Genom användningen av de verktyg som presenteras i denna vägledning kan samverkansförmågan mellan GIS och det operativa krishanteringsarbetet stärks. Verktygen ger stöd i hur en beställningsdialog kan genomföras och stöttar i att överbrygga glappet mellan den operativa krishanteringen å ena sidan och det tekniska GIS-arbetet å andra sidan. Målet är att GIS blir en naturlig del i arbetet med att hantera en händelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 februari 2022

Till toppen av sidan