Till innehåll på sidan

Webbutbildning - Så fungerar lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

MSB har tagit fram en webbutbildning - främst för dig som arbetar inom kommunen. Här finns fyra lektioner att ta del av.

Del 1 Introduktion - orientering om lagen

Här ges orientering om lagen om brandfarliga och explosiva varor. Denna del behandlar syfte, omfattning, undantag och lagens krav.

Del 1 Introduktion - orientering om lagen

Del 2 Brandfarliga varor

Vad är brandfarliga varor? Tillstånd, märkning och dokumentation av explosionsskydd. 

Del 2 Brandfarliga varor

Del 3 Explosiva varor

Vad är explosiva varor? Hur fungerar det med tillstånd, godkännande, klassificering och märkning? 

Del 3 Explosiva varor

Del 4 Tillsyn

Vad är tillsyn enligt LBE? Vilka är tillsynsmyndigheterna? Vilket ansvar och befogenheter har de? Hur ser tillsynsprocessen ut? Hur kan ett tillsynsbesök läggas upp?

Del 4 Tillsyn

 

 

 

 

 

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan