Till innehåll på sidan

Del 4 Tillsyn

Vad är tillsyn enligt LBE? Vilka är tillsynsmyndigheterna? Vilket ansvar och befogenheter har de? Hur ser tillsynsprocessen ut? Hur kan ett tillsynsbesök läggas upp?

Senast granskad: 18 februari 2020

Till toppen av sidan