Till innehåll på sidan

MSB:s produktregler

EU:s produktlagstiftning styr MSB:s arbete med produktregler. MSB utfärdar och förvaltar produktregler för en mängd produkter, på global nivå, EU-nivå och nationell nivå.

Produkter på global nivå

Som exempel på regler på global nivå kan nämnas konstruktionsregler för emballage/omslutningar – innerförpackningar och transportförpackningar- som används vid transport av farligt gods och som regleras i ADR/RID. Av dessa kommenteras i fortsättningen endast de produktgrupper som omfattas av EU-gemensamma produktregler.

Produkter på EU-nivå

MSB reglerar följande produkter med gemensamma regler i hela EU och EES:

(Klicka på produktgruppernas namn och rättsakter för mer information)

Produkter på nationell nivå

MSB reglererar också några produkter med nationella tekniska regler.

Senast granskad: 4 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan