Till innehåll på sidan

Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar : resultat

Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar : resultat

Detaljer

Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar : resultat
Publikationsnummer
MSB0231
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
15 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för förebyggande av smittsamma sjukdomar. Det är den första i en serie av rapporter där samhällets kostnader för säkerhetsarbete inom olika områden beräknas. Studierna fyller två syften, dels skapas en nulägesbild av vilka åtgärder som genomförs inom det aktuella området och dels görs en beräkning av hur stora resurser samhället investerar i det förebyggande arbetet. Studien har avgränsats till att omfatta de samhällskostnader för förebyggande smittskydd som följer av lagar, föreskrifter eller myndighetsbeslut. I rapporten redovisas en sammanfattning av de beräkningar som är gjorda. Beräkningarna har utförts av Henrik Borg och Magnus Lindblå vid Ramböll Management Consulting och har sedan sammanställts till denna rapport av Linda Ryen, MSB. Rambölls rapport finns också tillgänglig i sin helhet: Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar – beräkningar (MSB 0230-11).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan