Till innehåll på sidan

Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning

Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning

Detaljer

Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning
Publikationsnummer
MSB1825
ISBN-nummer
978-91-7927-180-0
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
55 s.
Pris
0 kronor
Dessa checklistor kan användas som stöd i organisationen och genomförandet av processen från insamling av det sanerade radioaktiva avfallet, via mellanlagring, konstruktion av deponin, till deponins avslutning och efterkontroll. I vägledningen finns de tekniska och praktiska aspekterna beskrivna och ska användas parallellt med dessa checklistor.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan