Till innehåll på sidan

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015

Detaljer

En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012 – 2015 : enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015
Publikationsnummer
MSB930
ISBN-nummer
978-91-7383-610-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
136 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport presenteras en sammanställning och syntes av de 14 scenarioanalyser som genomförts som en del av den nationella risk- och förmågebedömningen från 2012 fram till 2015. Rapporten utgör därmed svar på uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev för 2015. I rapporten redovisas en övergripande sammanställning av olika typer av risker som Sverige står inför och som kan leda till allvarliga konsekvenser för de svenska skyddsvärdena; Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, Ekonomi och miljö, Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt Nationell suveränitet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan