Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020
Publikationsnummer
MSB1478
ISBN-nummer
978-91-7927-001-8
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
67 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2020 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och några har tillkommit. Utvalda resultat av genomförda åtgärder beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.

Senast granskad: 2 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan