Till innehåll på sidan

Alla människor i Sverige ska nås av riskkommunikation

Alla människor i Sverige ska nås av riskkommunikation

Detaljer

Alla människor i Sverige ska nås av riskkommunikation
Publikationsnummer
MSB1760
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
I projektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap forskar vi om befolkningens vilja och förmåga att hantera naturrelaterade kriser, våldsamma incidenter och militärrelaterade kriser. Vår utgångspunkt är att Sveriges befolkning är heterogen avseende bakgrund, värderingar, samt spatiala och socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt är kunskaperna begränsade när det gäller hur olika grupper av människor förstår riskkommunikation och vilka faktorer som kan förklara skillnaden mellan information och vilka åtgärder människor vidtar för sin egen beredskap. Behovet av sådan kunskap är stort för att kunna identifiera de olika behov som finns i samhället och utforma kommunikation som når ut till så stora delar av Sveriges befolkning som möjligt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 28 april 2021

Till toppen av sidan