Till innehåll på sidan

EU förändrar cybersäkerhetsområdet : årsrapport it-incidentrapportering 2023

EU förändrar cybersäkerhetsområdet : årsrapport it-incidentrapportering 2023

Detaljer

EU förändrar cybersäkerhetsområdet : årsrapport it-incidentrapportering 2023
Publikationsnummer
MSB2341
ISBN-nummer
978-91-7927-494-8
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
58 s. : ill.
Pris
0 kronor
Årsrapporten har sin grund i den it-incidentrapportering MSB mottar från både statliga myndigheter och från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. I likhet med tidigare år har vi ett tema som har präglat MSB:s arbete. Vi fördjupar oss i EU:s växande roll med anledning av erfarenheter från det svenska ordförandeskapet i det Europeiska rådet, och med anledning av den stora mängd nya EU-regleringar som är på väg. Regleringar som stärker området samtidigt som högre krav kommer att ställas på de organisationer som berörs. Genom samordning av krav och funktioner i regleringarna ges organisationer bästa möjliga förutsättningar. Samtidigt behöver organisationer tillsätta resurser i ett tidigt skede för en lyckad implementering. Närmare hälften av alla it-incidenter som rapporterats har skett hos en leverantör, vilket föranleder en kartläggning av problem i digitala leveranskedjor inom beredskapsområdena. Rapportens slutsatser och rekommendationer handlar även om hur det förebyggande säkerhetsarbetet hos organisationer ska stärkas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan