Till innehåll på sidan

Hur påverkar ett Natomedlemskap civilt försvar? : Perspektiv från Norge och Danmark

Hur påverkar ett Natomedlemskap civilt försvar? : Perspektiv från Norge och Danmark

Detaljer

Hur påverkar ett Natomedlemskap civilt försvar? : Perspektiv från Norge och Danmark
Publikationsnummer
MSB2293
ISBN-nummer
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
I ett av MSB finansierat forskningsprojekt undersökte FOI hur ett svenskt och finskt medlemskap i Nato kan komma att påverka utformningen av Sveriges civila försvar i framtiden. Studiernas resultat visar att Natomedlemskapet tycks ha haft liten påverkan på utformningen av det civila försvaret i de nordiska länderna, och att Natos begrepp civil preparedness inte enkelt kan översättas till nordiska förhållanden. Däremot kommer ett svenskt och finskt Natomedlemskap antagligen förändra den nordiska kontexten ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Nya möjligheter till fördjupade samarbeten öppnas upp, men för att dessa möjligheter ska kunna tas tillvara fullt ut behöver såväl likheter som skillnader i de nordiska ländernas beredskapsmodeller, historia och geografi belysas genom fortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 mars 2024

Till toppen av sidan