Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för appen Brandrisk Ute

MSB står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur appen Brandrisk Ute uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Redogörelsen avser appen Brandrisk Ute version 4.4.2, offentliggjord den 8 juni 2024. 

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från appen Brandrisk Ute på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl till Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Kända tillgänglighetsproblem för iOS (iPhone/iPad)

Beskrivning

WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1)

Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Tab-ordningen med tangentbord är ologiska några få ställen i appen. Till exempel på lager i kartan, edit, stjärna och sortering. Det förekommer även att skärmläsaren tabbar i konstig ordning.   Logisk tab-ordning 2.4.3 (AA)
Sök plats: Skärmläsaren läser inte upp att sökresultat finns/dyker upp när man skriver i sökfältet. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus 4.1.3 (AA)
Introduktion – Redo att börja: Skärmläsaranvändare kan se hela flödet på en gång vilket gör gör att nästa-knappen blir obegriplig. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
Introduktion – Redo att börja: Vid navigering med tangentbord får indikatorn som visar vilken sida man är på fokus. Eftersom man inte kan interagera med den så ska den inte få fokus. Ge en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Brandfakta: De klickbara bilderna har inte den synliga texten i början av det maskinläsbara namnet vilket gör det svårt för användare med röststyrning att klicka på dem. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (A)
Brandfakta – Så gör du: Vid navigering med tangentbord får textblocket mellan knapparna fokus. Text ska inte få fokus, endast interaktiva objekt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Det finns element i användargränssnittet som saknar maskinläsbart namn, roll eller värde. Länken har inte en roll. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
Fire facts: I de klickbara bildernas maskinläsbara namn finns först alt-texten, därefter texten under bilden. Detta gör att bilderna inte går att hantera med röststyrning. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (A)
FAQ: Vid navigering med skärmläsare hoppar den över rubriken och ingressen när man stegar sig framåt på sidan. Men inte när man stegar sig bakåt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Karta: Vid navigering med skärmläsare samt tangentbord hoppar fokuset till olika områden/funktioner i kartan som inte blir logiskt för användaren. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Karta: Objekten i listan med färgförklaringar är inte läsbara för skärmläsare. Objektinformation 11.5.2.5
Mina favoriter: Redigera och favoritmärk vid ort går inte att nå med tangentbordet. Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet 2.1.1 (A)
Mina favoriter: Sorteringsfunktionen kommer i oordning jämfört med vad man ser visuellt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Mina favoriter: Ledtexten ”Namn a-ö” beskriver inte syftet med det tillhörande komponenten. Skriv beskrivande rubriker och etiketter 2.4.6 (AA)
Mina favoriter: Vyn respekterar inte användarinställningarna för teckenstorlek. Användarinställningar 11.7


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2025.

Kända tillgänglighetsproblem för Android

Beskrivning

WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1)

Tab-ordningen på överliggande lager i kartan är ologiska. Logisk tab-ordning 2.4.3 (AA)
Vid tangentbordsnavigering går det inte att välja komponenter med mellanslag. Det är svårnavigerat i appen med tangentbord.  Hantera appen med enbart tangentbordet 2.1.1 (A)
Det är lätt att fastna i appen eftersom det inte går att aktivera komponenter med mellanslag. Ingen tangentbordsfälla 2.1.2 (A)
Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus.  Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Karta: Vyn respekterar inte användarinställningarna för teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Mina favoriter: Ledtexten ”Namn a-ö” beskriver inte syftet med det tillhörande komponenten. Skriv beskrivande rubriker och etiketter 2.4.6 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 30 juni 2025. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Kartorna i appen är inte avsedda för navigering och omfattas därmed inte av tillgänglighetskraven.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Brandrisk Ute, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.

Senaste bedömningen gjordes den 14 juni 2024 och är godkänd av tjänstens informationsägare.

Redogörelsen uppdaterades senast 20 juni 2024.

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan