Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för appen Brandrisk Ute

MSB står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur appen Brandrisk Ute uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Redogörelsen avser appen Brandrisk Ute version 4.3.0, offentliggjord den 27 april 2023.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från appen Brandrisk Ute på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl till Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Kända tillgänglighetsproblem för iOS (iPhone/iPad)

Beskrivning WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1)
Komponenter har inte det unika namn som visuellt visas i komponenten synligt mot hjälpmedel som röstryrning.  Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (AA)
Det finns text i paragrafer som inte har tydligt uppmarkerade rubriker.   Information och relationer 1.3.1 (A)
Det finns komponenter som saknar roller och värden, som rubriker, knappar och ikoner.  Namn, roll, värde 4.1.2 (A)
Etiketten för ”Sök plats” försvinner vid fokuserat fält.  Ledtexter/etiketter eller instruktioner 3.3.2 (A)
Sök-ikonen är placerad i olika hörn på olika sidor.   Meningsfull ordning 1.3.2 (A)
Det finns ikoner och knappar som inte uppfyller kontrastkraven mot bakgrunden.  Kontrast för annat än text 1.4.11 (AA)
Det förekommer, vid få tillfällen, ljusgrå text på vit bakgrund eller grå text på ljusgrå bakgrund.  Kontrast för text 1.4.3 (AA)
Vid förstoring anpassas inte layouten i hela appen. Vissa element döljs under andra. Justering av layout

Se till att text går att förstora utan problem 1.4.10 (AA)
Knappar överlappar varandra i liggande läge; detta är mer förekommande i små skärmar.   Orientering 1.3.4 (AA)
En del av texten går förlorad vid förstoring, till exempel knappar.  Förändring av textstorlek 1.4.4 (AA)
Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Tab-ordningen med tangentbord är ologiska några få ställen i appen. Till exempel på lager i kartan, edit, stjärna och sortering. Det förekommer även att skärmläsaren tabbar i konstig ordning.   Logisk tab-ordning 2.4.3 (AA)
Sök plats: Det finns innehåll som visuellt framstår som rubriker men är inte kodade som sådana. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
Sök plats: Innehållets ordning stämmer inte överens med hur innehållet presenteras; knappen för att rensa sökfältet kommer efter avbryt-knappen vid navigering med skärmläsare. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla 1.3.2 (A)
Sök plats: Kontrasten för texten "Sök plats" är otillräcklig (2.1:1) mot bakgrunden. Kontrasten för texten "ex plats, kommun" är otillräcklig (2:1) mot bakgrunden. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
Sök plats: Texten i sökfältet går inte att förstora till 200 procent. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Sök plats: Kontrasten för ramen runt sökfältet är otillräcklig (1.6:1) mot intilliggande färger. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik 1.4.11 (AA)
Sök plats: Det finns element i användargränssnittet som saknar maskinläsbart namn, roll eller värde. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
Sök plats: Skärmläsaren läser inte upp att sökresultat finns/dyker upp när man skriver i sökfältet. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus 4.1.3 (AA)
Sök plats: "Position", "sökresultat" och "tidigare sökningar" ser ut som rubriker men har inte den rollen. Objektinformation 11.5.2.5
Sök plats: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Spara favorit: Kommunnamnet som ser ut som en rubrik är inte kodad som en sådan. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
Spara favorit: När en favorit sparats och knappens visuella utformning ändrats heter knappen fortfarande "spara favorit" för hjälpmedel. Objektinformation 11.5.2.5
Spara favorit: Vyn förmedlar inte information till hjälpmedel om förändringar i maskinläsbara attribut hos element i användargränssnittet. Meddela förändringar 11.5.2.15
Prognos: Texten går inte att zooma. Det går att förstora texten till 200 procent utan att någon information eller funktion går förlorad. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Prognos: Skärmläsare får uppläst att det går att klicka på elementet som visar vald plats och risknivå, men blir inte uppläst som knapp. Objektinformation 11.5.2.5
Prognos: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge. Användarinställningar 11.7
Prognos: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Introdukton – Redo att börja: Bilderna ovanför rubrikerna har ett textalternativ som presenteras för hjälpmedel, trots att den inte förmedlar någon relevant information. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Introdukton – Redo att börja: Skärmläsaranvändare kan se hela flödet på en gång vilket gör gör att nästa-knappen blir obegriplig. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
Introdukton – Redo att börja: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Introdukton – Redo att börja: Vid navigering med tangentbord får indikatorn som visar vilken sida man är på fokus. Eftersom man inte kan interagera med den så ska den inte få fokus. Ge en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Introdukton – Redo att börja: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Brandfakta: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Brandfakta: Fokusmarkeringen hamnar utanför det som visas på skärmen. När man pilar mellan puffarna som ligger under rubriken "Läs mer om brandrisk" scrollas bilden bort från fokusmarkeringen. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Brandfakta: De klickbara bilderna har inte den synliga texten i början av det maskinläsbara namnet vilket gör det svårt för användare med röststyrning att klicka på dem. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (A)
Brandfakta: Det finns knappar i användargränssnittet som saknar maskinläsbar roll. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
Brandfakta: Faktapuffarna saknar roll. Objektinformation 11.5.2.5
Brandfakta: Vyn stör ut smart invertering. Bilderna i puffarna ska inte inverteras. Ingen störning av tillgänglighetsfunktioner 11.6.2
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Ikonen för att gå tillbaka har textalternativet "Back" som inte förmedlar ikonens syfte. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Vyns användargränssnitt använder inte plattformens dokumenterade tillgänglighetstjänster. Användning av tillgänglighetstjänster 11.5.2.3
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Texten under "gör så här..." är en numrerad lista men är inte läsbar för hjälpmedel. Hjälpmedel uppfattar den som brödtext. Objektinformation 11.5.2.5
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Vyn förmedlar inte information till hjälpmedel om förändringar i maskinläsbara attribut hos element i användargränssnittet. Meddela förändringar 11.5.2.15
Brandfakta – Så gör du: Ikonen för att gå tillbaka har textalternativet "Back" som inte förmedlar ikonens syfte. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Brandfakta – Så gör du: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Brandfakta – Så gör du: Vid navigering med tangentbord får textblocket mellan knapparna fokus. Text ska inte få fokus, endast interaktiva objekt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Brandfakta – Så gör du: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Ikonen för att gå tillbaka har textalternativet "Back" som inte förmedlar ikonens syfte. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Det finns element i användargränssnittet som saknar maskinläsbart namn, roll eller värde. Länken har inte en roll. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Rubrikkodningen för underrubrikerna är inte läsbara för hjälpmedel. Hjälpmedel uppfattar hela texten som brödtext i ett sjok. Länken i slutet av artikeln saknar korrekt roll. Objektinformation 11.5.2.5
Brandfakta – Så här eldar du säkert i skog och mark: Vyn förmedlar inte information till hjälpmedel om förändringar i maskinläsbara attribut hos element i användargränssnittet. Meddela förändringar 11.5.2.15
Fire facts: De klickbara bilderna har ett textalternativ som presenteras för hjälpmedel, trots att dem inte förmedlar någon relevant information. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Fire facts: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Fire facts: Fokusmarkeringen hamnar utanför det som visas på skärmen. När man pilar mellan puffarna som ligger under rubriken "Läs mer om brandrisk" så scrollas bilden bort från fokusmarkeringen. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Fire facts: I de klickbara bildernas maskinläsbara namn finns först alt-texten, därefter texten under bilden. Detta gör att bilderna inte går att hantera med röststyrning. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (A)
Fire facts: Vyns primära innehåll är på engelska, men läses upp på "svengelska". Ange sidans språk i koden 3.1.1 (A)
Fire facts: Vyn stör ut smart invertering, bilderna i puffarna ska inte inverteras. Ingen störning av tillgänglighetsfunktioner 11.6.2
Kontakta oss: Ikonen för att gå tillbaka har textalternativet "Back" som inte förmedlar ikonens syfte. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Kontakta oss: Bilden på MSB:s kontor har ett textalternativ som presenteras för hjälpmedel, trots att den inte förmedlar någon relevant information. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Kontakta oss: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Kontakta oss: Vyn stör ut smart invertering, bilden ska inte inverteras. Ingen störning av tillgänglighetsfunktioner 11.6.2
Kontakta oss: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
FAQ: Ikonen för att gå tillbaka har textalternativet "Back" som inte förmedlar ikonens syfte. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
FAQ: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
FAQ: Vid navigering med skärmläsare hoppar den över rubriken och ingressen när man stegar sig framåt på sidan. Men inte när man stegar sig bakåt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
FAQ: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Karta: Vyn stödjer inte fullt ut förstorande hjälpmedel, allt utom ortsnamn i kartan förstoras inte. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Karta: Vid navigering med skärmläsare samt tangentbord hoppar fokuset till olika områden/funktioner i kartan som inte blir logiskt för användaren. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Karta: Objekten i listan med färgförklaringar är inte läsbara för skärmläsare. Objektinformation 11.5.2.5
Karta: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Mina favoriter: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)
Mina favoriter: Stjärnikonen har otillräcklig kontrast 2,1:1 mot intilliggande färger. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik 1.4.11 (AA)
Mina favoriter: Redigera och favoritmärk vid ort går inte att nå med tangentbordet. Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet 2.1.1 (A)
Mina favoriter: Sorteringsfunktionen kommer i oordning jämfört med vad man ser visuellt. Gör en logisk tab-ordning 2.4.3 (A)
Mina favoriter: Ledtexten ”Namn a-ö” beskriver inte syftet med det tillhörande komponenten. Skriv beskrivande rubriker och etiketter 2.4.6 (AA)
Mina favoriter: Sorteringsknappen uppfattas som både ett skrivfält och en knapp av hjälpmedel trots att det inte går att skriva något. Hjälpmedel kan inte avläsa om favoriten är stjärnmärkt eller inte. Nedåtpil bredvid sorterafunktionen har ingen funktion och ska därför inte få fokus för skärmläsare. Objektinformation 11.5.2.5
Mina favoriter: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Tillåt plats: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Detta eftersom knappen ”Tillåt plats” hamnar utanför vyn vid förstorad text. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2024.

 

Kända tillgänglighetsproblem för Android

Beskrivning WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1)
Komponenterna har inte det unika namn som visuellt visas i komponenten för hjälpmedel –röstryrning. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 (AA)
Det finns text i paragrafer som inte har tydligt uppmarkerade rubriker. Information och relationer 1.3.1 (A)
Det finns komponenter som saknar roller och värden, som rubriker, knappar och ikoner. Namn, roll, värde 4.1.2 (A)
Etiketten för ”Sök plats” försvinner vid fokuserat fält. Ledtexter/etiketter eller instruktioner 3.3.2 (A)
Sök-ikonen är placerad i olika hörn på olika sidor.  Meningsfull ordning 1.3.2 (A)
Det finns ikoner och knappar som inte uppfyller kontrastkraven mot bakgrunden.  Kontrast för annat än text 1.4.11 (AA)
Det förekommer, vid få tillfällen, ljusgrå text på vit bakgrund eller grå text på ljusgrå bakgrund. Kontrast för text 1.4.3 (AA)
Vid förstoring anpassas inte layouten i hela appen. Vissa element döljs under andra. Justering av layout Se till att text går att förstora utan problem 1.4.10 (AA)
Knappar överlappar varandra i liggande läge; detta är mer förekommande i små skärmar.  Orientering 1.3.4 (AA)
En del av texten går förlorad vid förstoring, till exempel knappar.  Förändring av textstorlek 1.4.4 (AA)
Tab-ordningen på överliggande lager i kartan är ologiska. Logisk tab-ordning 2.4.3 (AA)
Vid tangebtbordsnavigering går det inte att välja komponenter med mellanslag. Det är svårnavigerat i appen med tangentbord.  Hantera appen med enbart tangentbordet 2.1.1 (A)
Det är lätt att fastna i appen eftersom det inte går att aktivera komponenter med mellanslag. Ingen tangentbordsfälla 2.1.2 (A)
Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus.  Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA)
Sök plats: Kontrasten för texten "Sök plats" är otillräcklig (2.1:1) mot bakgrunden. Kontrasten för texten "ex plats, kommun" är otillräcklig (2:1) mot bakgrunden. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
Sök plats: Kontrasten för ramen runt sökfältet är otillräcklig (1.6:1) mot intilliggande färger. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik 1.4.11 (AA)
Sök plats: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Prognos: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Introdukton – Redo att börja: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Brandfakta - Om det brinner eller elden sprider sig: Texten under "gör så här..." är en numrerad lista. men är inte läsbar för hjälpmedel. Hjälpmedel uppfattar den som brödtext. Objektinformation 11.5.2.5
Brandfakta – Så gör du: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Kontakta oss: Bilden på MSB:s kontor har ett textalternativ som presenteras för hjälpmedel, trots att den inte förmedlar någon relevant information. Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.1.1 (A)
Kontakta oss: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
FAQ: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Karta: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Mina favoriter: Stjärnikonen har otillräcklig kontrast 2,1:1 mot intilliggande färger. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik 1.4.11 (AA)
Mina favoriter: Ledtexten ”Namn a-ö” beskriver inte syftet med det tillhörande komponenten. Skriv beskrivande rubriker och etiketter 2.4.6 (AA)
Mina favoriter: Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge och teckenstorlek. Användarinställningar 11.7
Tillåt plats: Vyn stödjer inte förstorande hjälpmedel och tillhandahåller inget sätt att använda vyn där texten är tillräckligt stor för att kunna uppfattas av de flesta användare. Detta eftersom knappen ”Tillåt plats” hamnar utanför vyn vid förstorad text. Se till att text går att förstora utan problem 1.4.4 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2024-04-30.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Kartorna i appen är inte avsedda för navigering och omfattas därmed inte av tillgänglighetskraven.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Brandrisk Ute, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.

Senaste bedömningen gjordes den 18 oktober 2023 och är godkänd av tjänstens informationsägare.

Redogörelsen uppdaterades senast 2 november 2023.

Senast granskad: 2 november 2023

Till toppen av sidan