Till innehåll på sidan

Civilskyddssamarbete i Europeiska unionen - Hur tillit och administrativ kultur påverkar krishantering

Civilskyddssamarbete i Europeiska unionen - Hur tillit och administrativ kultur påverkar krishantering

Detaljer

Civilskyddssamarbete i Europeiska unionen - Hur tillit och administrativ kultur påverkar krishantering
Publikationsnummer
MSB1308
ISBN-nummer
978-91-7383-888-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Syftet med Personaprojektet har varit att kartlägga faktorer som främjar effektivt samarbete mellan civilskyddsmyndigheter i EU. Vårt fokus har riktats mot faktorer som tillit och administrativ kultur, och projektet har studerat hur dessa faktorer kan påverka förutsättningarna för effektiv krishantering. Personaprojektet har undersökt hur socialt kapital och förvaltningstraditioner skapar förutsättningar för att få detta samarbete att fungera effektivt, vilket tidigare inte tillägnats stor uppmärksamhet inom forskningen. Framför allt visar rapporten den viktiga roll som förtroende, nätverk och förvaltningskultur spelar för hur väl EU:s samarbete för civilskydd fungerar. Dessutom beskrivs möjligheterna till fortsatt samarbete mellan EU-länderna inom detta viktiga område.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan