Till innehåll på sidan

Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap : Analys av fem scenarier om samhället år 2032

Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap : Analys av fem scenarier om samhället år 2032

Detaljer

Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap : Analys av fem scenarier om samhället år 2032
Publikationsnummer
MSB563
ISBN-nummer
978-91-7383-344-8
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
90 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna rapport är en analys av hur arbetet inom samhällsskydd och beredskap
skulle kunna påverkas av de olika möjliga framtida utvecklingar och de fem
scenarier för samhället år 2032 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) tidigare redovisat.


Det framtida säkerhetsarbetet påverkas av utvecklingen i samhället vad gäller
förutsättningarna att styra, inrikta och samordna, förutsättningarna för samverkan,
tillgången till resurser, förutsättningarna för kommunikation mellan
offentlig sektor och allmänhet samt kunskap och kompetens hos berörda aktörer.
Även den framtida händelsebilden, dvs. de olyckor, kriser och krig som hanteras
inom området samhällsskydd och beredskap påverkas av olika utvecklingar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan