Till innehåll på sidan

Skogsbranden i Västmanland 2014 : observatörsrapport

Skogsbranden i Västmanland 2014 : observatörsrapport

Detaljer

Skogsbranden i Västmanland 2014 : observatörsrapport
Publikationsnummer
MSB798
ISBN-nummer
978-91-7383-527-5
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
67 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna rapport redovisar resultatet av den observatörsinsats som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomfört med anledning av den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Branden startade den 31 juli. De första observatörerna var på plats den 5 augusti och därefter deltog i olika omgångar flera observatörer under den tid räddningsinsatserna och det inledande återställningsarbetet bedrevs. Syftet har varit att genom egna iakttagelser, intervjuer och studier av dokumentation söka beskriva händelseförloppet. Rapporten är teknisk till sin karaktär, men med tanke på det stora allmänna intresse som finns för händelsen har vi försökt förtydliga vissa fackuttryck och begrepp samt förklarat väsentliga förhållanden som påverkar skogsbranden. Detta för att rapporten ska kunna vara tillgänglig även för de som är noviser inom skogsbrandsområdet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan