Till innehåll på sidan

Faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete : en mittlägesutvärdering av ett pilotprojekt i Värmlands Län

Faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete : en mittlägesutvärdering av ett pilotprojekt i Värmlands Län

Detaljer

Publikationsnummer
MSB823–Februari2015
ISBN-nummer
978-91-7383-546-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
38 s.
Pris
0 :-
Under slutet av 2013 startade projektet ”Tryggt och säkert län” (TSL). Syftet är att stödja Värmlands läns kommuner i att utveckla sina säkerhetsarbeten utifrån faktabaserade problembilder. Utifrån ett nationellt perspektiv är TSL av pilotkaraktär. En mittlägesutvärdering från Enheten för lärande av olyckor och kriser visar att projektet så här långt huvudsakligen genomförts enligt plan. Trots det menar utvärderingen att projektet löper risk för att uppnådda resultat inte blir bestående eftersom ett participatoriskt förhållningssätt hittills tillämpats alltför sparsamt. Utvärderingen lyfter även fram andra områden som bör uppmärksammas. I ett avslutande kapitel lämnar utvärderingen rekommendationer.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan