Till innehåll på sidan

Faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete : en mittlägesutvärdering av ett pilotprojekt i Värmlands Län

Faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete : en mittlägesutvärdering av ett pilotprojekt i Värmlands Län

Detaljer

Faktabaserat systematiskt säkerhetsarbete : en mittlägesutvärdering av ett pilotprojekt i Värmlands Län
Publikationsnummer
MSB823–Februari2015
ISBN-nummer
978-91-7383-546-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
38 s.
Pris
0 kronor
Under slutet av 2013 startade projektet ”Tryggt och säkert län” (TSL). Syftet är att stödja Värmlands läns kommuner i att utveckla sina säkerhetsarbeten utifrån faktabaserade problembilder. Utifrån ett nationellt perspektiv är TSL av pilotkaraktär. En mittlägesutvärdering från Enheten för lärande av olyckor och kriser visar att projektet så här långt huvudsakligen genomförts enligt plan. Trots det menar utvärderingen att projektet löper risk för att uppnådda resultat inte blir bestående eftersom ett participatoriskt förhållningssätt hittills tillämpats alltför sparsamt. Utvärderingen lyfter även fram andra områden som bör uppmärksammas. I ett avslutande kapitel lämnar utvärderingen rekommendationer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan