Till innehåll på sidan

Ny utbildning om bränders miljöpåverkan

Ny utbildning om bränders miljöpåverkan

Detaljer

Ny utbildning om bränders miljöpåverkan
Publikationsnummer
MSB1531
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
För att åskådliggöra miljöeffekterna av räddningstjänstens insatser utvecklas inom projektet M-KURS en ny utbildning. Utbildningen syftar till att öka räddningstjänsternas förståelse för miljöpåverkan vid olika taktiska val vid brandinsatser i fordon och skolbyggnad. Skador på miljön vid räddningsinsatser är ofta osynliga och upptäcks först långt efter insatsen. Den komplexitet som finns i miljöfrågan gör det svårt att veta hur miljöaspekterna ska hanteras och värderas. Det här är en svår uppgift och det har också funnits begränsat med forskningsstudier inom detta område vilket gör att många val har gjorts godtyckligt och utan faktabakgrund. Det existerande verktyget Fire Impact Tool baseras på den senaste forskningen och illustrerar tydligt de miljöeffekter som olika taktiska val leder till. Projektet kommer med hjälp av verktyget ta fram en utbildning som ger kunskap om släckinsatser miljöpåverkan. Därmed kan räddningstjänstens förmåga att skydda miljön vid insats öka.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 mars 2020

Till toppen av sidan