Till innehåll på sidan

Säkrare IoT : rekommendationer till myndigheter

Säkrare IoT : rekommendationer till myndigheter

Detaljer

Säkrare IoT : rekommendationer till myndigheter
Publikationsnummer
MSB1251–juni2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
För att uppnå bättre IoT-relaterad säkerhet behöver alla parter i en produkts livscykel bedriva ett aktivt arbete. Tillverkare, integratörer och systemutvecklare har ett stort ansvar för att förbättra produkten eller tjänsten och tydliggöra begränsningar avseende säkerhet och funktionalitet. Systemägare och nyttjare måste i sin tur tillse att implementation och användning sker på ett säkerhetsmässigt passande sätt, inte minst med hänseende till existerande begräsningar i säkerhet. Vissa åtgärder för förbättrad säkerhet kan myndigheter eller andra offentliga aktörer genomföra. Det finns också åtgärder som lämpligen genomförs i samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Här beskrivs ett antal sådana tänkbara åtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan