Till innehåll på sidan

Stöd till bekämpning av skogsbränder i Bolivia 2019

I samband med att skogsbränderna i Amazonas under hösten 2019 var värre än på många år gav MSB stöd till Bolivia i form av ett basläger med tält och arbetsplatser för räddningspersonal.

Räddningstjänsterna och myndigheterna i Bolivia var under hård press på grund av de pågående skogsbränderna. MSB fick via EU en förfrågan att ge stöd i form av boendelösningar och personal.

MSB byggde i oktober 2019 därför upp ett basläger som kan rymma uppemot 200 personer. Baslägret har egna el- och vattenreningsverk, kontor och mötesrum för samordning och boende.

Baslägret placerades i nära anslutning till brandhärdarna för att ge räddningspersonalen möjlighet till vila och att kunna koncentrera sig på att släcka bränder.

MSB lämnade över driften av baslägret till lokala myndigheterna och räddningstjänst.

Lägret var i första hand avsett för den mest intensiva fasen av räddningsarbetet och upp till tre månaders användning, men kan stå längre vid behov.

MSB genomförde insatsen samordnat med EU:s civilskyddsmekanism och insatsen finansieras av MSB:s krisberedskapsanslag för internationell verksamhet via Regeringskansliet samt EU:s katastroffinansiering.

Senast granskad: 12 september 2019

Till toppen av sidan