Till innehåll på sidan

Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie

Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie

Detaljer

Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1106–maj2017
ISBN-nummer
978-91-7383-753-8
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
22 s. : ill.
Pris
0 kronor
Projektet har analyserat dagens situation vad gäller vegetationsbränders uppkomst, förekomst, vädermässiga förutsättningar och hantering. Det har också förbättrat modelleringen av centrala variabler för att bedöma brandrisk under framtida klimatscenarier.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan