Till innehåll på sidan

Utbildning och övning

För att vi ska kunna vara så förberedda som möjligt, komma igång snabbt med krisarbetet och hantera krisen effektivt för att lindra konsekvenserna för människor och samhälle är övning och utbildning viktigt. Det gäller för kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter, regering och företag. Svenska myndigheter kan även delta i övningar inom EU.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

Klarar vi inte de vardagliga olyckorna, får vi svårt att klara en mer omfattande kris eller ett krig. Det är också viktigt att lära av inträffade kriser för att kunna hantera nästa svåra händelse ännu bättre och inte upprepa de misstag som gjordes.

Enligt lag måste bland annat kommuner öva och utbilda både sina tjänstemän och politiker inför kriser. Men det genomförs också stora nationella övningar där både kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, regering och företag deltar. Scenariot för en övning kan exempelvis vara att ett kärnkraftverk släpper ut radioaktiv strålning samtidigt som det råder sträng vinterkyla och brist på el. Här gäller det för alla inblandade, i stort sett hela samhället, att samordna sina insatser.

Andra exempel på övningar är samverkansövningar såsom SAMÖ och TFÖ. SAMÖ 2023 är nästa stora övning där beredskapsmyndigheter, med ett särskilt ansvar för krisberedskap, kommer att öva tillsammans för att stärka vissa utpekade förmågor.

TFÖ 2020 är den senaste totalförsvarsövningen som genomförts av de då bevakningsansvariga myndigheterna gemensamt med Försvarsmakten.

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan