Till innehåll på sidan

Barnsäkra bostäder

Hemmet upplevs som en trygg plats men det är där de flesta skador och olyckor sker. Det är här vi spenderar mest tid. Som förälder kan du minska risken för olyckor genom att regelbundet kontrollera till exempel spärrar och skydd av olika slag men också batterierna i brandvarnaren.

Boverket ansvarar för lagstiftning kring säkra byggnader så som bostäder och skolor. Byggreglerna är en viktig pusselbit för att hålla antalet allvarliga skador och dödsfall på grund av olyckor bland barn nere.

I Boverkets byggregler finns krav på de säkerhetsanordningar som ska finnas på fönster och balkongdörrar – både för att begränsa öppning men även risk för att bli utestängd. Det finns även krav på hur skydd mot klämning ska vara utformat och var det ska finnas.

Brandsäkerhet hemma

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter.
Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare minst 6 kg
  • Brandfilt minst 120 x 180 cm

Öva gärna utrymning med dina barn

Oavsett om du bor i lägenhet eller småhus kan du förbereda dig och din familj på hur ni skulle ta er ut om det skulle börja brinna.

Elsäkerhet hemma

Varje år uppsöker cirka 280 barn en akutmottagning till följd av en elolycka. Omkring 100 av dem är mellan 0 och 2 år enligt Elsäkerhetsverket. Den vanligaste orsaken till elskador hos små barn är att de petat med något föremål i uttaget.

Elsäkerhetsverket har information om hur du kan lära ditt barn elsäkerhet och hur du förebygger el-olyckor hemma.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att

  • Använd petskydd i eluttag
  • Undvika lösa sladdar
  • Använda barnskyddsutrustning på spisen
  • Lära barnen elvett

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns fler råd och tips.

Säker vardag och lek - Produktsäkerhet

På Konsumentverkets webbplats finns råd och tips hur produkterna kan användas säkert. De publicerar även när en produkt har återkallats på grund av att den inte är säker att använda.

Senast granskad: 14 juni 2022

Till toppen av sidan