Till innehåll på sidan

Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie

Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie

Detaljer

Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle, förstudie
Publikationsnummer
MSB1443
ISBN-nummer
978-91-7383-971-6
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
150 s.
Pris
0 kronor
Denna förstudie är uppdelad i tre arbetspaket: (1) Räddningstjänstens effektivitet vid insatser, (2) Räddningstjänstens arbetsmiljö, samt (3) Lärande från händelser - organisationspedagogiskt perspektiv på MSB’s After Action Review (AAR). Inom ramen för varje paket redovisas det rådande forskningsläget, korta förberedande analyser, kunskapsluckor, samt det framtida forskningsbehovet.

Senast granskad: 1 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan