Till innehåll på sidan

Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar

Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar

Detaljer

Myndighetsövergripande samverkan vid utbrott av smittsamma sjukdomar
Publikationsnummer
MSB282
ISBN-nummer
978-91-7383-150-5
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
34 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med övningsprojektet var att
simulera ett utbrott av en allvarlig infektion för
att utvärdera laborativ analyskapacitet och
kommunikationsflöden hos de myndigheter som ingår i
Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD), samt att inom
ingående myndigheter tydliggöra FBDs roll. På grund
av utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) var det
nödvändigt att flytta fram projektets genomförande
då framför allt Smittskyddsinstitutet inte kunde
delta på ett meningsfullt sätt vid ursprungligt
övningsdatum (första veckan i oktober 2009).
Projektgruppen beslutade i samråd med de i FBD
ingående myndigheterna om ett nytt datum för
genomförande av övningen som senare ägde rum den 26
januari 2010.
Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD)
är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter,
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och
Totalförsvaret forskningsinstitut (FOI). Ett av
forumets huvudmål är harmonisering av metoder och
utrustning mellan de deltagande myndigheterna för
att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell
B-händelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan