Till innehåll på sidan

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare

Detaljer

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare
Publikationsnummer
MSB309
ISBN-nummer
978-91-7383-159-8
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
I denna studie har samhällsekonomisk
lönsamhet undersökts för brandvarnare och
handbrandsläckare i bostäder. För brandvarnare visar
resultaten att nyttokostnadskvoterna är över 10 för
ettårs- och flerårsbatterier och för både
villa/radhus och flerbostadshus. Det innebär att
dessa brandvarnare är klart samhällsekonomiskt
lönsamma. Nyttokostnadskvoterna för nätanslutna
brandvarnare är lägre och ligger mellan 2-3. Det
betyder att nätanslutna brandvarnare, trots att de
har en nyttokostnadskvot över 1 och därmed är
samhällsekonomiskt lönsamma, än så länge är för dyra
jämfört med batteridrivna brandvarnare trots att
hänsyn tagits till den extra effekt pga. högre
tillförlitlighet som nätanslutningen innebär.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan