Till innehåll på sidan

Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt : statistik och analys

Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt : statistik och analys

Detaljer

Publikationsnummer
MSB796december2014
ISBN-nummer
978-91-7383-525-1
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
36 s. : tab.
Pris
0 kronor
Varje år skadas nästan 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmot-tagning. I siffran ingår inte besök hos skolsyster, skolläkare, vårdcentraler eller tand-läkare. Dödsfall som inträffat till följd av skada redovisas heller inte. I rapportens bi-laga belyses att tandskador bland barn är en av de vanligare skadetyperna, vilket inte framgår av den nationella statistiken. Tvärtemot vad som tidigare rapporterats syns antalet barn som skadas i skolan minska. Minskningen är störst i gymnasieskolan och minst i grundskolan. De senaste två åren (2012 och 2013) har dock antalet skadade barn ökat i förskola och grund-skola vilket bör bli föremål för uppföljning.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan