Till innehåll på sidan

Vägledning - planering för civil beredskap: process och metod (version 2023)

Denna vägledning är ett stöd till aktörer - i första hand beredskapsmyndigheter - i sin planering av civil beredskap.

Vägledning - planering för civil beredskap: process och metod (version 2023)

Detaljer

Vägledning - planering för civil beredskap: process och metod (version 2023)
Publikationsnummer
MSB2167
ISBN-nummer
978-91-7927-359-0
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag av regeringen att verka för att berörda aktörer samordnar sin planering av civil beredskap, samt genomför en övergripande planering.1 Denna vägledning har tagits fram som ett stöd till aktörerna – i första hand beredskapsmyndigheter – och är en beskrivning av hur en god aktörsgemensam planering bör genomföras. Vägledningen beskriver en process som i många delar är ny verksamhet för många myndigheter. Dessutom i ett sammanhang och tid då beredskapsarbetet i Sverige står inför stora förändringar. Processen behöver utvecklas löpande, speciellt i ett inledande skede. Denna vägledning ska därför ses som en första version som kommer att uppdateras allteftersom.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 februari 2023

Till toppen av sidan