Till innehåll på sidan

Risker och hot

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet och självständighet. Vi påverkas också mer och mer av händelser som sker utanför våra gränser.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats de senaste åren. Därför har regeringen beslutat att stärka försvaret, som ska ska kunna skydda Sveriges oberoende och självständighet. Militära angrepp och konflikter i vårt närområde är ett hot mot vår säkerhet, men det finns också många andra risker idag, till exempel:

  • Extremt väder som en konsekvens av klimatförändringar.
  • Sabotage mot viktig infrastruktur som flygplatser, järnvägar och energiförsörjning.
  • Cyberattacker som försvårar kommunikation eller slår ut viktiga it-system.
  • Påverkansoperationer och spridning av falsk information.
  • Terrorism och våldsbejakande extremism.
  • Organiserad brottslighet.
  • Smittsamma sjukdomar.
  • Avskurna transporter som ger brist på viktiga varor.

Sårbarheter

En hög it-användning så som vi har i Sverige ger många fördelar, men gör också ett samhälle sårbart. Sverige är beroende av fungerande it-system för livsmedelsförsörjning, transporter och energiförsörjning till sjukvård, räddningsinsatser och polisiära och militära insatser. En it-störning eller angrepp någon annanstans i världen kan påverka Sveriges import av livsmedel, bränsle, mediciner och andra nödvändiga varor och tjänster. 

Vårt moderna samhälle är också starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. El, bränsle och värme är centralt för att vårt samhälle ska fungera, men kan påverkas av en massa olika saker. Till exempel extremt väder, olyckor, tekniska fel, händelser i omvärlden, det ekonomiska läget och riktade attacker.

Senast granskad: 3 november 2022

Till toppen av sidan