Till innehåll på sidan

Risker och hot

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet och självständighet. Här berättar vi mer om dem.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats de senaste åren. Militära angrepp och konflikter i vårt närområde är ett av hoten mot vår säkerhet.

Det finns också många andra risker idag. Till exempel virusutbrott, extremt väder som en konsekvens av klimatförändringar, sabotage mot viktig infrastruktur som flygplatser, järnvägar och energiförsörjning eller cyberattacker som försvårar kommunikation eller slår ut viktiga it-system. Påverkansoperationer och spridning av falsk information är också aktuella hot mot oss, liksom organiserad brottslighet.

Några aktuella risker

MSB har tagit fram en riskkatalog. Den är i grunden ett stöd till kommunerna i deras arbete med lokala risk- och sårbarhetsanalyser men kan också vara användbar och intressant för privatpersoner. Katalogen uppdateras hela tiden, här är riskerna som finns med just nu, i bokstavsordning:

 • Elektromagnetiska hot
 • isbildning och isstorm
 • jordbävningar
 • kemiska och explosiva händelser
 • låga temperaturer
 • meteoriter och asteroider
 • oljeutsläpp och föroreningsolyckor till sjöss
 • olyckor vid evenemang och folksamlingar
 • ras och skred
 • skog- och vegetationsbränder
 • solstormar
 • stora snömängder
 • stormar
 • störningar i satellitbaserade navigationssystem
 • vattenbrist och torka
 • vulkanutbrott
 • värmeböljor och höga temperaturer
 • åska och blixtnedslag
 • översvämningar.

Sårbarheter

Vårt samhälle är i grunden välfungerande och högteknologiskt. Det gör det också sårbart. En hög it-användning så som vi har i Sverige ger många fördelar, men gör också ett samhälle sårbart. Sverige är beroende av fungerande it-system för livsmedelsförsörjning, transporter och energiförsörjning till sjukvård, räddningsinsatser och polisiära och militära insatser. En it-störning eller angrepp någon annanstans i världen kan påverka Sveriges import av livsmedel, bränsle, mediciner och andra nödvändiga varor och tjänster. 

Vårt moderna samhälle är också starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. El, bränsle och värme är centralt för att vårt samhälle ska fungera, men kan påverkas av en massa olika saker. Till exempel extremt väder, olyckor, tekniska fel, händelser i omvärlden, det ekonomiska läget och riktade attacker.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan