Till innehåll på sidan

Säkra dina lösenord

Lösenord är våra nycklar på internet, det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Att skydda dina lösenord är avgörande för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.

Använd starka lösenord

För att skydda din information är det viktigt att ha starka lösenord. Särskilt viktigt är det att ha ett starkt lösenord till dina viktigaste tjänster till exempel din mejl.

Starka lösenord kan skapas på många sätt. Här är några tips:

Grundregeln är att ju fler tecken ett lösenord har desto säkrare är det. För att lättare kunna komma ihåg ett lösenord med exempelvis 12 tecken så använder sig många av så kallade lösenordsfraser. Du kan bilda lösenordet genom att exempelvis kombinera första bokstaven i varje ord i en mening, fras eller sångtext.

Om du varierar tecknen genom att använda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken skapar du ett ännu säkrare lösenord och minskar därmed risken avsevärt att någon obehörig ska knäcka lösenordet.

Undvik att använda svenska tecken så att du alltid kan logga in även om du lånar en dator utan svenskt tangentbord.

Använd lösenord som inte innehåller vanligt förekommande ord eller uppgifter som kan kopplas till dig som person. "Fotboll" är ett exempel på vad som bör undvikas. Det samma gäller person- eller djurnamn som "Anna" eller "Missan".

Använd gärna en så kallad lösenordshanterare. Det är en programvara som håller reda på alla dina inlagda lösenord. Du behöver då bara kunna ett starkt lösenord.

Checklista för att säkra dina lösenord

  • Lämna aldrig ut dina lösenord.
  • Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
  • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
  • Använd lösenordshanterare.
  • Aktivera flerfaktorinloggning där det går.

Börja med mejlen

Mejlkontot är en tjänst där det är särskilt viktigt att använda ett starkt lösenord. Det är oftast dit du får mejl om återställning av lösenord för andra tjänster, vilket gör den särskilt intressant för bedragare. Är du företagare och har viktiga företagsuppgifter och andra/andras känsliga uppgifter på din dator är det viktigt att se över hur du hanterar dina lösenord.

Använd flerfaktorsautentisering

Ett bra sätt att öka säkerheten för information som lagras i e-tjänster är att använda så kallad flerfaktorinloggning. Det innebär att det krävs mer än bara lösenordet för att logga in. Det kan till exempel vara en kombination av något du vet (till exempel ditt lösenord), något du har (till exempel ett kort eller en mobil) och något man är (till exempel ditt fingeravtryck).

Ett bra tips är att aktivera denna funktion där det går.

Använd unika lösenord

Ett vanligt misstag är att använda samma lösenord för flera tjänster. Då kan bedragare, bara genom att lista ut lösenordet till en tjänst, få tillgång till flera tjänster. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över viktiga konton.

Börja med att säkra lösenorden för dina viktigaste konton. För att ha koll på dina lösenord kan du använda en lösenordshanterare - oftast en app till din mobiltelefon där du lagrar dina lösenord. Appen skyddas av ett särskilt lösenord som måste vara mycket starkt. Lösenordshanterare kan också hjälpa dig att skapa starka lösenord.

Lämna aldrig ut dina lösenord

Även om lösenordet är starkt kan skyddet bli svagt om lösenordet inte hanteras på rätt sätt. Grundregeln för lösenord är att de inte ska delas med någon. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon som kontaktar dig via telefon eller mejl. Myndigheter, banker och seriösa företag ber dig aldrig om detta. Förvara också dina lösenord säkert. Skriv det inte på lappar eller i mobilens anteckningar.

Hur ska du som företagare tänka säkert?

En genomtänkt lösenordshantering är viktigt i alla företag.

  • Se över vilka tjänster, appar och inloggningar som används i företaget.  Behöver alla i företaget ha åtkomst till all information?
  • Se till att medarbetare använder starka lösenord till egna personliga inloggningar (konton).
  • Ha skärmlås på alla företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Läs mer om hur du säkrar din företagsinformation

Senast granskad: 25 januari 2024

Till toppen av sidan