Till innehåll på sidan

Tillsyn och marknadskontroll

Marknadskontroll omfattar allt en myndighet gör för att endast korrekta produkter ska finnas på unionsmarknaden.* Det är en del av EU:s system för att säkerställa att produkter dels kan flöda fritt över gränserna, dels är säkra genom att uppfylla alla krav som ställs. Området omfattar både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

*Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020 och gick in i  en övergångsperiod. Även under övergångsperioden kommer Storbritannien att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. I praktiken kommer därför ingen förändring att ske förrän 1 januari 2021 då förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är slutförda.

Uppdaterad information om Brexit på Swedacs webbplatsVad händer nu när Storbritannien lämnar EU på på Kommerskollegiums webbplats

MSB:s ansvar som marknadskontrollmyndighet

I korthet har MSB bland annat ansvaret att kontrollera ett antal utpekade produktgrupper för att genom frivillighet eller med hjälp av tvångsåtgärder korrigera eller ta bort felaktiga eller farliga produkter från marknaden när de inte uppfyller kraven i regelverket. Brister kan bero på kunniga aktörers misstag, på okunniga aktörers tillkortakommanden eller undantagsvis på oseriösa aktörers medvetna fusk. I vissa fall kan information om regler och regeltolkningar ha korrigerande effekt och väljas istället för eller i kombination med kontroll av produkter. I enstaka fall måste anmälda organs beslut eller kompetens ifrågasättas, alternativt kan det visa sig att regler eller standarder behöver ändras eftersom de inte ger avsedd säkerhet.

MSB:s planerade och genomförda marknadskontroll finns i årliga marknadskontrollplaner under rubriken Verksamhet i högerkolumnen. Här framgår hur produktgrupper prioriterats för kontroll, hur urval skett, tillgängliga resurser och årlig planerad respektive genomförd verksamhet.

PM med redogörelser och slutsatser efter genomförd proaktiv marknadskontroll, dvs. riktade kontroller där MSB har valt ut produkterna som kontrollerats, finns under separata rubriker i vänsterkolumnen.

Produkter köpta på nätet

En särskild utmaning är produkter köpta på nätet. Den stora fördelen är att varor kan beställas hem genom några klick, och i de flesta fall fungerar det bra. Den kontrollstation som marknadskontrollmyndigheter ska vara fungerar däremot inte eftersom en nationell marknadskontrollmyndighet i många fall inte kan komma i kontakt med varken säljaren eller produkterna innan de levereras.  Köparen måste därför ta ett större ansvar och själva bedöma om den produkt som ska inhandlas verkar vara säker. Det är heller inte alltid lätt för dig som köpare att förstå om du köper från en distributör eller från en marknadsplats som bara förmedlar kontakt mellan säljare och köpare. Läs om EU:s Tips for buying safe products online så att dina köp online blir köp av säkra produkter.

Tips for buying safe products online

Senast granskad: 5 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan