Till innehåll på sidan

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren : redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren : redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Detaljer

Publikationsnummer
MSB406
ISBN-nummer
978-91-7383-235-9
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
149 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har haft i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma konsekvenserna av en översvämning i Mälaren på olika samhällssektorer. Fokus har varit att studera en översvämnings konsekvenser på sådana verksamheter som är viktiga för samhällets funktionalitet. Förutom att ge regeringen en samlad analys och bedömning av konsekvenserna av en översvämning i Mälaren har målet också varit att resultatet ska stimulera fortsatt utveckling och hantering av översvämningsfrågor.

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan