Till innehåll på sidan

Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan : slutrapport från ett forskningsprojekt

Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan : slutrapport från ett forskningsprojekt

Detaljer

Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan : slutrapport från ett forskningsprojekt
Publikationsnummer
MSB1851
ISBN-nummer
978-91-7927-192-3
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
260 s.
Pris
0 kronor
Projektet ”Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods – TISS” har bedrivits av en tvärvetenskaplig forskargrupp från Handelshögskolans Företagsekonomiska och Juridiska institutioner samt Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Arbetet inleddes 2016 och rapporteras nu genom denna slutrapport. Denna slutrapport innehåller en översiktlig nulägesbeskrivning av transporter av farligt gods.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 oktober 2021

Till toppen av sidan