Till innehåll på sidan

Våldsbejakande hot och inre säkerhet : forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada

Våldsbejakande hot och inre säkerhet : forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada

Detaljer

Våldsbejakande hot och inre säkerhet : forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada
Publikationsnummer
MSB1511
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Centrala forskningsfrågor för samarbetet är hur våldsbejakande och våldsamma miljöer uppstår och utvecklas över tid, vilket samarbete och integration som finns mellan olika miljöer och vad som kännetecknar de antisociala karriärer inom dessa miljöer. Utöver att bedriva empirisk forskning kring dessa frågor i samarbete med kanadensiska forskare har projektet också i uppdrag att initiera ett mångvetenskapligt nationellt forskarnätverk som syftar till att stimulera forskning om våldsbejakande extremism.

Senast granskad: 9 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan