Till innehåll på sidan

Opinioner 2009 : om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2009 : om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0132
ISBN-nummer
978-91-7383-059-1
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
197 s.
Pris
0 kronor
Opinioner 2009 är resultatet av en årlig enkätundersökning som kartlägger
svenskarnas åsikter i frågor som berör samhällsskydd, säkerhetspolitik och
försvar. Undersökningsresultaten har publicerats varje år sedan 1950-talet. 2009
års undersökning är den första som publiceras av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB).

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan