Till innehåll på sidan

Influensa och campylobacter i Kambodja - Smittspridning mellan människor och djur

Influensa och campylobacter i Kambodja - Smittspridning mellan människor och djur

Detaljer

Publikationsnummer
MSB937
ISBN-nummer
978-91-7383-615-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Zoonoser, sjukdomar som kan överföras mellan djur och
människor, utgör merparten av alla nyuppkomna
infektionssjukdomar hos människor och anses drabba fattiga
hushåll i låginkomstländer allra hårdast. Dessutom så har
världsomfattande spridning av zoonoser ofta sitt ursprung i
dessa länder där husdjur och människor lever tätt tillsammans.
Det finns således skäl till att studera frågeställningar runt
zoonoser ur såväl ett fattigdomsperspektiv som ur ett globalt
hälso-perspektiv. I detta projekt studerade vi situation på
landsbygden i Kambodja.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan