Till innehåll på sidan

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap – en uppdatering, studie

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap – en uppdatering, studie

Detaljer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap – en uppdatering, studie
Publikationsnummer
MSB1245–Juni2018
ISBN-nummer
978-91-7383-856-6
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
73 s.
Pris
0 kronor
Studien omfattar en uppdatering av bedömningen av parametrarna i kapitel 3 i rapporten ”Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap, MSB 383 – mars 2012”. Analysmodellen anses som given, men en del i uppdraget är att ge rekommendationer kring strukturen inför framtiden. Ytterligare en del i uppdraget är att ge en vägledning inför det framtida arbetet, genom att ge underlag för vilka parametrar som bör prioriteras i kommande fördjupningar. Detta underlag ges i kapitel 4och i ett separat PM.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan