Till innehåll på sidan

Risker i ett klimatanpassat Sverige – Naturolyckor

Risker i ett klimatanpassat Sverige – Naturolyckor

Detaljer

Risker i ett klimatanpassat Sverige – Naturolyckor
Publikationsnummer
MSB1777
ISBN-nummer
978-91-7927-152-7
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
40 s.
Pris
0 kronor
Det övergripande syftet för den här förstudien kring naturolyckor har varit att analysera hur klimatrelaterade naturolycksrisker ser ut i ett framtida CO2 neutralt och klimatanpassat Sverige år 2050–2100, samt identifiera det behov av fortsatta studier som kan finnas inom just detta område. De naturolyckor som tas upp i denna studie är: översvämningar från vattendrag, pluviala översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred, och kustöversvämningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 19 maj 2021

Till toppen av sidan