Till innehåll på sidan

Olycksutredning

Det är viktigt att försöka dra lärdomar av de olyckor och räddningsinsatser som sker och att använda den kunskapen i det förebyggande och förberedande arbetet.

MSB presenterar erfarenheter av olyckor, tillbud och insatser dels i form av statistik, dels i form av utredningar, rapporter och olika databaser.

Förutsättningarna för kommunerna skiljer sig åt avseende resurser och kompetens för utredning och erfarenhetsåterföring från olyckor. För mer ovanliga olyckor är olycksutredningar den enda framkomliga vägen för ett bättre lärande.

Till verktyget för att rapportera in olycksutredning från kommuner

Stödmaterial för olycksutredningar

  • Utrustning för olycksplatsundersökning

    I filen finner du en sammanställning av utrustning som kan vara användbar vid datainsamling i samband med olycksutredning. Listan ska ses som en exempellista att välja av utifrån de egna behoven.

    Utrustning för olycksplatsundersökning

    Sammanställningen är framtagen av Nationellt forum för olycksutredning (NFO) och utgör en del av det metodstöd som MSB erbjuder för olycksutredning.

Utbildningar inom olycksutredning

Utförda olycksutredningar

Vi har listat inkomna olycksutredningar efter typ av brand eller olycka. Det går även att söka i RIB-bibliotek efter specifika ämnen och titlar.

Inskickade olycksutredningar finns i RIB:s bibliotek Nationella olycksutredningar och sammanställningar

Senast granskad: 27 juli 2021

Till toppen av sidan