Till innehåll på sidan

Olycksutredning

Det är viktigt att försöka dra lärdomar av de olyckor och räddningsinsatser som sker och att använda den kunskapen i det förebyggande och förberedande arbetet.

MSB presenterar erfarenheter av olyckor, tillbud och insatser dels i form av statistik, dels i form av utredningar, rapporter och olika databaser.

Förutsättningarna för kommunerna skiljer sig åt avseende resurser och kompetens för utredning och erfarenhetsåterföring från olyckor. För mer ovanliga olyckor är olycksutredningar den enda framkomliga vägen för ett bättre lärande.

  • Utrustning för olycksplatsundersökning

    I filen finner du en sammanställning av utrustning som kan vara användbar vid datainsamling i samband med olycksutredning. Listan ska ses som en exempellista att välja av utifrån de egna behoven.

    Utrustning för olycksplatsundersökning

    Sammanställningen är framtagen av Nationellt forum för olycksutredning (NFO) och utgör en del av det metodstöd som MSB erbjuder för olycksutredning.

Olycksutredningar

Vi har listat inkomna olycksutredningar och sorterat efter år. Det går även att söka i RIB-bibliotek efter specifika ämnen och titlar.

Inskickade olycksutredningar finns i RIB:s bibliotek

Senast granskad: 23 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan