Till innehåll på sidan

Att värna den demokratiska rättsstaten

Att värna den demokratiska rättsstaten

Detaljer

Att värna den demokratiska rättsstaten
Publikationsnummer
MSB706
ISBN-nummer
978-91-7383-455-1
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
48 s.
Pris
0 kronor
Arbetet med samhällsskydd och beredskap syftar till att skydda vissa samhälleliga värden. Inom ramen för arbetet med den nationella riskbedömningen (NRFB) har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram och beskrivit det skyddsvärda med utgångspunkt i bland annat de politiska målen för samhällets säkerhet, målen för samhällets krisberedskap, samt målen för det civila försvaret. Det som ska skyddas är: · människors liv och hälsa, · samhällets funktionalitet, · demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, · ekonomi och miljö och · nationell suveränitet. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter tillhör det centrala delarna i ett samhälle. Förändringar kan ske gradvis över tid och kan påverka många delar i samhället med bäring på samhällsskydd och beredskap. Föreliggande studie har skrivits av professor emeritus Olof Petersson på uppdrag av MSB. Syftet med studien är att vara ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för MSB:s fortsatta arbete för att utforska och identifiera hot och risker mot det som är värt att skydda. Studien ska ses som ett underlag för diskussion och ett första steg i ett arbete med att utveckla och fördjupa kunskapen om hur aktörer inom samhällsskydd och beredskap kan närma sig och bygga förmåga att skydda demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan